URSZULA

STRUZIKOWSKA-MARYNICZ

 

GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

ul. Radziwiłłowska 9

31-026 Kraków

Kontakt

Jestem psychologiem i socjologiem z wykształcenia oraz pasji. Posiadam doświadczenie w poradnictwie psychologicznym i pracy w obszarze pomocy społecznej i interwencji kryzysowej. Współpracuję z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Podmiotami Edukacyjnymi i Mediami oraz badaczami, jestem również autorką publikacji naukowej poświęconej problemowi przemocy w rodzinie, między innymi wokół której ogniskuję swoje zainteresowania zawodowe i aktywność. Prywatnie jestem człowiekiem takim, jak Ty, zatem nic z czym się mierzysz nie jest mi obce, natomiast jest dla mnie bezcennym doświadczeniem świata zawartego w tym, co niepowtarzalne - w każdym Tobie.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie: praca w zespole ds. pracy socjalnej, prowadzenie Szkoły dla Rodziców, prowadzenie zajęć z Dziećmi i Młodzieżą Szkolną w ramach warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą, prowadzenie prelekcji z zakresu diagnozowania trudności opiekuńczo- wychowawczych dla pielęgniarek i położnych środowiskowych oraz prelekcji dotyczącej procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”,
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Alwerni poprzez poradnictwo i wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego,
  • Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie,
  • Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Szpitalu Św. Rafała w Krakowie poprzez kontakt wspierający i psychoedukację pacjentów oddziału stacjonarnego,
  • Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszko w Regulicach: prowadzenie warsztatów rozwiązujących konflikty w grupach młodzieżowych oraz przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, współpraca z Rodzicami i Gronem Pedagogicznym,
  • prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Szkolnictwie Policealnym,
  • współpracy z mediami,
  • prowadzeniem warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w Młodzieżowym Klubie Sportowym TRIUMF Alwernia, którego przez okres 7 lat byłam również Prezesem, konstruując projekty dotyczące m.in. profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w oparciu o zabezpieczenie czasu wolnego Dzieci i Młodzieży z tej Gminy,
  • współpracując z innymi gabinetami psychologicznymi.

 

O mnie

ul. Radziwiłłowska 9

31-026 Kraków

Kontakt