URSZULA

STRUZIKOWSKA-MARYNICZ

 

GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

ul. Radziwiłłowska 9

31-026 Kraków

Kontakt

"Gdy słucham co mówisz, słyszę kim jesteś"

 

 

Wyruszmy razem w podróż, dzięki której będziesz mieć możliwość głębszego poznania siebie, odkrycia swojej siły wewnętrznej, aby stawić czoła temu, co stoi na Twojej drodze oraz dokonania zmian, których potrzebujesz, by osiągnąć swoje cele i poczuć spełnienie w różnych obszarach Twojego życia.


Oferuję Ci:

  • wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu m. in. straty (rozstanie, śmierć bliskiej osoby), gdy przeżywasz trudności emocjonalne, jesteś w relacji przemocy lub w konflikcie, gdy przeżywasz przewlekły stres i lęk,
  • konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych i młodzieży, zarówno indywidualne jak i dla par,
  • pomoc psychologiczna w lepszym rozumieniu siebie, własnych potrzeb i nawiązywanych relacji,
  • towarzyszenie w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych,
  • trening interpersonalny,
  • warsztaty tematyczne i samorozwojowe.


Czas trwania spotkania:

indywidualne (60 min) - 160 zł.

z parą (90 min) - 200 zł.

 Gabinet Pomocy Psychologicznej oferuje Ci również wsparcie w postaci:

  • Warsztatów Podnoszenia Kompetencji Rodzicielskich: oferta adresowana jest do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności budowania dobrej, bezpiecznej i rozwijającej relacji ze swoim Dzieckiem, jak również z oferty skorzystać mogą osoby, które z różnych powodów zostały skierowane do skorzystania z takiej usługi wsparcia (sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej, postępowanie o ustalenie opieki nad dzieckiem, ubieganie się o powrót Dziecka do rodziny itp.). Warsztaty oparte są na założeniu, że jeśli chcemy wywołać zmianę w zachowaniu Dziecka i w relacji z nim należy zacząć od wywołania zmiany w postawie nas samych, a więc w naszych przekonaniach, zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności, komunikacji, sposobie reagowania i dotychczasowym repertuarze zachowań. Warsztaty realizowane są w postaci cyklu 10 spotkań liczących 120 minut.

 

  • Warsztatów Radzenia Sobie z Sytuacjami Stresowymi: oferta skierowana jest do osób, które pragną poznać własny styl radzenia sobie ze stresem, nauczyć się strategii radzenia sobie z nim, zdobyć wiedzę i warsztat stosowania technik relaksacyjnych, ułożyć plan działania w sytuacjach stresujących oraz dowiedzieć się o wpływie stresu na zdrowie, funkcjonowanie i rozwój człowieka

 

  • Warsztatów Profilaktycznych Dotyczących Przemocy dla Szkół i Firm: Cykl 6 spotkań trwających 120 min., zawierających program standardowy, poszerzony o wskazywane potrzeby klienta w zależności od indywidualnych potrzeb Szkoły / Firmy i sytuacji, w jakiej się znalazły- zajęcia realizowane są wówczas na terenie Szkoły/ Firmy

 

Po ukończeniu cyklu warsztatów na Państwa prośbę Gabinet Pomocy Psychologicznej wystawia stosowne zaświadczenie, zawierające informacje o tematyce zajęć, zrealizowanych z Państwa udziałem.


W swojej prywatnej praktyce gabinetowej korzystam z Superwizji, która wspiera jakość wykonywanej przeze mnie współpracy z Tobą. Ponadto swoje kwalifikacje podnoszę poprzez uczestniczenie w wielu szkoleniach oraz własną aktywność w poszerzaniu wiedzy.

Oferta

ul. Radziwiłłowska 9

31-026 Kraków

Kontakt